เหตุผลที่สร้างขึ้นเพื่อ

  ปัจจุบันเกมส์ต่างๆ เป็นที่นิยมแพร่หลายเข้าไปในหมู่เยาวชน หลายคนจะคุ้นเคยและสนุกสนานกับการปรับแต่งBOT ที่พัฒนาโดยกลุ่มคนต่างๆ เพื่อใช้ในเกมส์ออนไลน์ เกมส์เพื่อการศึกษาจึงเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบเกมส์ ได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ ผู้เขียนจึงพัฒนาiRobot ซึ่งเป็นโปรแกรมเกมส์เพื่อการศึกษาการใช้งานภาษา Java โดยผู้ใช้จะสร้าง robot ขึ้นมาและนำ robot นั้นมาต่อสู้กันใน field โดยจะมีอาวุธหลัก 3 ชนิด คือ rocket laser และ mine และจะมีเกราะซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดความสามารถในการป้องกันอาวุธแต่ละชนิด ซึ่งผู้ใช้จะต้องพยายามพัฒนา iRobot ของตัวเองให้เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อที่จะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันในเกมส์นั้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มทักษะ และ ความสามารถในการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษา Java แก่ผู้สนใจ

  2. เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ในการศึกษาภาษา Java


เป้าหมาย

  1. ทำให้มีการศึกษาภาษา Java แพร่หลายมากขึ้น

  2. ใช้เป็นเกมส์การแข่งขันการเขียนภาษา Java

****************************************************************************

Download วิธีสร้างตัวละครได้ที่

http://www.4shared.com/file/144297954/1b5f6eaa/irobot-howtodoc.html

มีข้อสงสัยติดต่อ off9955555@hotmail.com หรือ phanommonopoly@Gmail.com

free counters

ข้อควรรู้เพิ่มเติม **
1. การตั้งชื่อไฟล์ภาษา Java ควรตั้งชื่อตัวแรกให้เป็นอักษรตัวใหญ่ และหากมีการเว้นคำ เช่น Hello world ให้นำมาชิดกันและให้คำขึ้นต้นคำเป็นอักษรตัวใหญ่ ดังนั้นจากตัวอย่างข้างบนจึงกลายเป็น HelloWorld

2. คำที่อยู่ต่อจากคำว่า public class ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ ดังนั้นถ้าไฟล์ชื่อ HelloWorld.java ใน code ต้องเขียนว่า public class HelloWorld

3. ในการ compile แบบตัวอย่างข้างบน เราต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีไฟล์นามสกุล java อยู่

4. ในการใช้งานเพื่อเรียนรู้เบื้องต้น ควรคอมไพล์ผ่าน command ของ dos/windows หรือ terminal ใน unix

5. การที่จะคอมไพล์ภาษา Java ต้องมีการติดตั้ง JDK ก่อนจึงจะสามารถคอมไพล์ได้ ซึ่งหากใช้ windows สามารถดาวน์โหลด JDK ได้ที่ http://java.sun.com หากใช้ ubuntu สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install default-jdk ผ่าน t

 By asuwannarat

edit @ 27 Nov 2009 23:54:43 by Prodigy Java Developer

Comment

Comment:

Tweet

guihj

#1 By (125.27.113.17) on 2010-01-19 09:16