1.ให้เขียนไฟล์ชื่ออะไรก็ได้นามสกุล .java ตัวอย่างเช่น HelloWorld.java

2.เขียนโค๊ดข้างล่างนี้ลงในไฟล์นั้นให้ถูกต้องเป๊ะๆ (ตัวอักษรเล็กใหญ่ต้องตรงเป๊ะ)

public class ชื่อไฟล์ไม่ต้องใส่นามสกุล {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("เขียนอะไรก็ได้");

    }

}

3.จัดการเซฟไฟล์ให้เรียบร้อย

4.คอมไพล์* ไฟล์นั้นให้เรียบร้อยตรวจสอบดูว่ามีข้อผิดพลาดหรือเปล่า ด้วยคำสั่ง javac ชื่อไฟล์ ด้วยโปรแกรม Terminal ในลินุกซ์ โดย Terminal จะอยู่ใน Applications > Accessories

5.ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไขในไฟล์ให้เรียบร้อย ถ้าไม่มีมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

6.สั่งรันไฟล์นั้นด้วยคำสั่ง java ชื่อคลาส*

7.ถ้าสำเร็จจะมีคำว่า เขียนอะไรก็ได้ ถูกพิมพ์ออกมาทางหน้าจอ Terminal

 

ภาพตัวอย่างการสั่งรันและคอมไพล์

 

*คอมไพล์คือการประมวลว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่

*ชื่อคลาสจะอยู่ตรง public class ชื่อคลาส {

Download java jdk ได้ที่ http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

off9955555@hotmail.com หรือ so_za007@hotmail.com

edit @ 27 Oct 2009 17:02:04 by Prodigy Java Developer

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (58.10.18.228) on 2010-02-18 19:23

ข้อควรรู้เพิ่มเติม **
1. การตั้งชื่อไฟล์ภาษา Java ควรตั้งชื่อตัวแรกให้เป็นอักษรตัวใหญ่ และหากมีการเว้นคำ เช่น Hello world ให้นำมาชิดกันและให้คำขึ้นต้นคำเป็นอักษรตัวใหญ่ ดังนั้นจากตัวอย่างข้างบนจึงกลายเป็น HelloWorld

2. คำที่อยู่ต่อจากคำว่า public class ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ ดังนั้นถ้าไฟล์ชื่อ HelloWorld.java ใน code ต้องเขียนว่า public class HelloWorld

3. ในการ compile แบบตัวอย่างข้างบน เราต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีไฟล์นามสกุล java อยู่

4. ในการใช้งานเพื่อเรียนรู้เบื้องต้น ควรคอมไพล์ผ่าน command ของ dos/windows หรือ terminal ใน unix

5. การที่จะคอมไพล์ภาษา Java ต้องมีการติดตั้ง JDK ก่อนจึงจะสามารถคอมไพล์ได้ ซึ่งหากใช้ windows สามารถดาวน์โหลด JDK ได้ที่ http://java.sun.com หากใช้ ubuntu สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install default-jdk ผ่าน terminal

#1 By Dr-Dre@mer on 2009-10-28 09:29