ก่อนที่จะทำการติดตั้งก็ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน ระบบลีนุกซ์ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีคุณสมบัต ิขั้นต่ำสุดดังต่อไปนี้
1. หน่วยประมวลผลกลางของ Intel 80386 ขึ้นไป
2. หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ มีหรือไม่มีก็ได้ เพราะระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux ได้มีการจำลอง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ไว้ในระดับของเคอร์เนล (Kernel) แล้ว
3. หน่วยความจำอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ แต่แนะนำให้มีอย่างน้อย 16 เมกะไบต์จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
4. ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 101 เมกะไบต์ สำหรับการติดตั้งแบบพื้นฐาน 266 เมกะไบต์ สำหรับการติดตั้งแบบทั่วไป และ 716 เมกะไบต์ สำหรับการติดตั้งแบบทั้งหมดตัวเลขที่ระบุทั้งหมดเฉพาะส่วนระบบปฏิบัติการ ถ้าต้องการใช้เป็น File Server หรือ Database Server จะ ต้องเผื่อเนื้อที่ไว้สำหรับใช้งานด้วย ส่วนแหล่งของโปรแกรมลีนุกซ์นั้นสามารถหาได้ฟรีตามเว็บไซท์ เช่น www.linux.org/dist/ftp.html

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง
 1. คุณสมบัติของฮาร์ดดิสก็ที่ต้องการติดตั้ง
  • จำนวนของฮาร์ดดิสก็ที่ต้องการติดตั้ง
  • ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ที่จะใช้ในการติดตั้ง
  • ประเภทการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสก์ที่จะใช้ในการติดตั้ง IDE, EIDE หรือ SCSI
  • มีการใช้ประเภทการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสก์หลายๆ ประเภทในเครื่องเดียวกันหรือไม่
 2. ขนาดของหน่วยความจำหลัก เพื่อที่จะคำนวณหาขนาดของ Linux Swap Partition
 3. ประเภทการเชื่อมต่อของเครื่องอ่านซีดีรอม IDE (ATAPI), SCSI
 4. รุ่นและยี่ห้อของแผงวงจรเชื่อมต่อ SCSI
 5. รุ่นและยี่ห้อของแผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย
 6. จำนวนปุ่มกด และประเภทเชื่อมต่อของเมาส์
 7. รุ่นและยี่ห้อของแผงวงจรเชื่อมต่อจอภาพ รุ่นและยี่ห้อของจอภาพ
 8. รายละเอียดการกำหนดโปรโตคอล TCP/IP ของเครื่องที่ต้องการติดตั้ง
  • IP Address
  • Net Mask
  • GateWay Address
  • Name Server Address
  • Domain Name
  • Host Name

สามารถโหลด Ubuntu 8.04ได้ที่

http://ubuntu-releases.sit.kmutt.ac.th/hardy/ubuntu-8.04.3-desktop-i386.iso

สามารถโหลด Ubuntu 9.04ได้ที่

http://releases.ubuntu.com/jaunty/ubuntu-9.04-desktop-i386.iso

หรือสามารถโหลด Ubuntu ได้ที่

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download

off9955555@hotmail.com

edit @ 27 Oct 2009 17:02:44 by Prodigy Java Developer

Comment

Comment:

Tweet