เหตุผลที่สร้างขึ้นเพื่อ

  ปัจจุบันเกมส์ต่างๆ เป็นที่นิยมแพร่หลายเข้าไปในหมู่เยาวชน หลายคนจะคุ้นเคยและสนุกสนานกับการปรับแต่งBOT ที่พัฒนาโดยกลุ่มคนต่างๆ เพื่อใช้ในเกมส์ออนไลน์ เกมส์เพื่อการศึกษาจึงเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบเกมส์ ได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ ผู้เขียนจึงพัฒนาiRobot ซึ่งเป็นโปรแกรมเกมส์เพื่อการศึกษาการใช้งานภาษา Java โดยผู้ใช้จะสร้าง robot ขึ้นมาและนำ robot นั้นมาต่อสู้กันใน field โดยจะมีอาวุธหลัก 3 ชนิด คือ rocket laser และ mine และจะมีเกราะซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดความสามารถในการป้องกันอาวุธแต่ละชนิด ซึ่งผู้ใช้จะต้องพยายามพัฒนา iRobot ของตัวเองให้เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อที่จะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันในเกมส์นั้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มทักษะ และ ความสามารถในการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษา Java แก่ผู้สนใจ

 2. เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ในการศึกษาภาษา Java


เป้าหมาย

 1. ทำให้มีการศึกษาภาษา Java แพร่หลายมากขึ้น

 2. ใช้เป็นเกมส์การแข่งขันการเขียนภาษา Java

****************************************************************************

Download วิธีสร้างตัวละครได้ที่

http://www.4shared.com/file/144297954/1b5f6eaa/irobot-howtodoc.html

มีข้อสงสัยติดต่อ off9955555@hotmail.com หรือ phanommonopoly@Gmail.com

free counters

ข้อควรรู้เพิ่มเติม **
1. การตั้งชื่อไฟล์ภาษา Java ควรตั้งชื่อตัวแรกให้เป็นอักษรตัวใหญ่ และหากมีการเว้นคำ เช่น Hello world ให้นำมาชิดกันและให้คำขึ้นต้นคำเป็นอักษรตัวใหญ่ ดังนั้นจากตัวอย่างข้างบนจึงกลายเป็น HelloWorld

2. คำที่อยู่ต่อจากคำว่า public class ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ ดังนั้นถ้าไฟล์ชื่อ HelloWorld.java ใน code ต้องเขียนว่า public class HelloWorld

3. ในการ compile แบบตัวอย่างข้างบน เราต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีไฟล์นามสกุล java อยู่

4. ในการใช้งานเพื่อเรียนรู้เบื้องต้น ควรคอมไพล์ผ่าน command ของ dos/windows หรือ terminal ใน unix

5. การที่จะคอมไพล์ภาษา Java ต้องมีการติดตั้ง JDK ก่อนจึงจะสามารถคอมไพล์ได้ ซึ่งหากใช้ windows สามารถดาวน์โหลด JDK ได้ที่ http://java.sun.com หากใช้ ubuntu สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install default-jdk ผ่าน t

 By asuwannarat

edit @ 27 Nov 2009 23:54:43 by Prodigy Java Developer

1.ให้เขียนไฟล์ชื่ออะไรก็ได้นามสกุล .java ตัวอย่างเช่น HelloWorld.java

2.เขียนโค๊ดข้างล่างนี้ลงในไฟล์นั้นให้ถูกต้องเป๊ะๆ (ตัวอักษรเล็กใหญ่ต้องตรงเป๊ะ)

public class ชื่อไฟล์ไม่ต้องใส่นามสกุล {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("เขียนอะไรก็ได้");

    }

}

3.จัดการเซฟไฟล์ให้เรียบร้อย

4.คอมไพล์* ไฟล์นั้นให้เรียบร้อยตรวจสอบดูว่ามีข้อผิดพลาดหรือเปล่า ด้วยคำสั่ง javac ชื่อไฟล์ ด้วยโปรแกรม Terminal ในลินุกซ์ โดย Terminal จะอยู่ใน Applications > Accessories

5.ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไขในไฟล์ให้เรียบร้อย ถ้าไม่มีมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

6.สั่งรันไฟล์นั้นด้วยคำสั่ง java ชื่อคลาส*

7.ถ้าสำเร็จจะมีคำว่า เขียนอะไรก็ได้ ถูกพิมพ์ออกมาทางหน้าจอ Terminal

 

ภาพตัวอย่างการสั่งรันและคอมไพล์

 

*คอมไพล์คือการประมวลว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่

*ชื่อคลาสจะอยู่ตรง public class ชื่อคลาส {

Download java jdk ได้ที่ http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

off9955555@hotmail.com หรือ so_za007@hotmail.com

edit @ 27 Oct 2009 17:02:04 by Prodigy Java Developer

การนำลินุกซ์มาใช้งาน

posted on 27 Oct 2009 16:27 by itmaster in Linux
ปัจจุบันได้มีการนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ไปประยุกต์เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับงานด้านต่างๆเช่นงานด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ใช้เป็นสถานีงาน สถานีบริการ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือใช้ใน การเรียนการสอนและการทำงิจัยทางคอมพิวเตอร์ใช้พัฒนาโปรแกรมเนื่องจาก มีเครื่องมือมากมาย เช่น โปรแกรมภาษาซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) ปาสคาล (Pascal) ฟอร์แทรน (Fortran) ลิสป์ (Lisp) โปรล็อก (Prolog) เอดา (ADA) มีภาษาสคริปต์ เช่น เชลล์ (Shell) บาสช์เชลล์ (Bash Shell) ซีเชลล์ (C Shell) คอร์นเชลล์ (Korn Shell) เพิร์ล (Perl) พายตัน (python) TCL/TK
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมประยุกต์ในสาขาต่างๆ อีกมากมาย โดยข้อมูลของโปรแกรมเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ที่ Linux Software Map (LSM)

ซึ่งลินุกซ์นี้เราจะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมจาวาต่อไป
off9955555@hotmail.com

edit @ 27 Oct 2009 17:02:24 by Prodigy Java Developer

ก่อนที่จะทำการติดตั้งก็ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน ระบบลีนุกซ์ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีคุณสมบัต ิขั้นต่ำสุดดังต่อไปนี้
1. หน่วยประมวลผลกลางของ Intel 80386 ขึ้นไป
2. หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ มีหรือไม่มีก็ได้ เพราะระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux ได้มีการจำลอง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ไว้ในระดับของเคอร์เนล (Kernel) แล้ว
3. หน่วยความจำอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ แต่แนะนำให้มีอย่างน้อย 16 เมกะไบต์จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
4. ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 101 เมกะไบต์ สำหรับการติดตั้งแบบพื้นฐาน 266 เมกะไบต์ สำหรับการติดตั้งแบบทั่วไป และ 716 เมกะไบต์ สำหรับการติดตั้งแบบทั้งหมดตัวเลขที่ระบุทั้งหมดเฉพาะส่วนระบบปฏิบัติการ ถ้าต้องการใช้เป็น File Server หรือ Database Server จะ ต้องเผื่อเนื้อที่ไว้สำหรับใช้งานด้วย ส่วนแหล่งของโปรแกรมลีนุกซ์นั้นสามารถหาได้ฟรีตามเว็บไซท์ เช่น www.linux.org/dist/ftp.html

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง
 1. คุณสมบัติของฮาร์ดดิสก็ที่ต้องการติดตั้ง
  • จำนวนของฮาร์ดดิสก็ที่ต้องการติดตั้ง
  • ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ที่จะใช้ในการติดตั้ง
  • ประเภทการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสก์ที่จะใช้ในการติดตั้ง IDE, EIDE หรือ SCSI
  • มีการใช้ประเภทการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสก์หลายๆ ประเภทในเครื่องเดียวกันหรือไม่
 2. ขนาดของหน่วยความจำหลัก เพื่อที่จะคำนวณหาขนาดของ Linux Swap Partition
 3. ประเภทการเชื่อมต่อของเครื่องอ่านซีดีรอม IDE (ATAPI), SCSI
 4. รุ่นและยี่ห้อของแผงวงจรเชื่อมต่อ SCSI
 5. รุ่นและยี่ห้อของแผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย
 6. จำนวนปุ่มกด และประเภทเชื่อมต่อของเมาส์
 7. รุ่นและยี่ห้อของแผงวงจรเชื่อมต่อจอภาพ รุ่นและยี่ห้อของจอภาพ
 8. รายละเอียดการกำหนดโปรโตคอล TCP/IP ของเครื่องที่ต้องการติดตั้ง
  • IP Address
  • Net Mask
  • GateWay Address
  • Name Server Address
  • Domain Name
  • Host Name

สามารถโหลด Ubuntu 8.04ได้ที่

http://ubuntu-releases.sit.kmutt.ac.th/hardy/ubuntu-8.04.3-desktop-i386.iso

สามารถโหลด Ubuntu 9.04ได้ที่

http://releases.ubuntu.com/jaunty/ubuntu-9.04-desktop-i386.iso

หรือสามารถโหลด Ubuntu ได้ที่

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download

off9955555@hotmail.com

edit @ 27 Oct 2009 17:02:44 by Prodigy Java Developer

อนาคตของลีนุกซ์

posted on 27 Oct 2009 16:20 by itmaster in Linux
ลีนุกซ์นั้นมีนักพัฒนาโปรแกรมจากทั่วโลกช่วยกันทำให้การขยายตัวของลีนุกซ์เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยในส่วนของแกนระบบปฏิบัติการ หรือเคอร์เนลนั้นจะมีการพัฒนาเป็นรุ่นที่ 2.2 (Linux Kernel 2.2) ซึ่งได้เพิ่มขีดความสามารถและสนับสนุนการทำงานแบบหลายตัวประมวลผลแบบ SMP (Symmetrical Multi Processors) ซึ่งทำให้ระบบลีนุกซ์สามารุนำไปใช้สำหรับทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ได้ และยังมีโครงการสนับสนุนการใช้งานบรระบบลีนุกซ์อีกหลายโครงการ เช่น KDE (The K Desktop Environment) และ GNOME (GNU Network Object Model Environment) ซึ่งจะช่วยพัฒนา desktop บนลีนุกซ์ให้สมบูรณ์เทียบเท่ากับ Windows 98 ของไมโครซอฟท์ และบรรดาบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำ อย่างเช่น Informix, Oracle, IBM DB2 ก็เริ่มให้มีสนับสนุนการใช้งานบนระบบลีนุกซ์ แล้วเช่นเดียวกัน

off9955555@hotmail.com

edit @ 27 Oct 2009 17:02:58 by Prodigy Java Developer